Sommerferie i Norge

Da ser det ut som at det er vår tur til å få lov til å forsøke å reise til Norge for å ha ferie der. Dette ser vi veldig frem til. Vi savner et møte med Norge nå etter nesten 3 år i strekk her i Japan. Det blir spennende å se på hvilken måte vi får anledning til å møte alle i familiene våre, og ellers venner, bekjente og vårt kjære misjonsfolk.

Fremkommeligheten i verden er kraftig redusert. Og nye regler kommer til både her og der hele tiden. Dere kan derfor gjerne være med oss i bønn om at vi må få til å benytte oss av flybillettene vi har med avgang fra Japan 22.april.

Reisen blir tidsmessig veldig lang denne gangen. Både flyruten og koronavirustester før og underveis skaper denne ekstra lange reisen. Vær gjerne med oss i bønn om at vi måtte få oppleve å ikke stoppe opp noen steder underveis på grunn av mangler eller komplikasjoner, men at vi må få lov til å komme oss helt fra Kobe i Japan til Finnsnes i Nord-Norge i et strekk som planlagt.

Av datoen vil noen av dere legge merke til at det er en høygravid Tone som vil dra til Norge. Håpet er at vi returnerer til Japan 23.juli med en en måneder gammel gutt sammen med Alf Ivar og Benjamin. Dere må gjerne også være med oss i bønn om at dette må gå godt for oss som familie. At fødselen må gå godt. Og at vi kan få lov til å returnere til Japan som en samlet familie.

Vi planlegger å dra til Sørlandet etter gutten er født i Nord-Norge.

Vi er ydmyke. Vi har sannelig betalt en liten pris siden vi nå får anledning til å forsøke å reise til Norge bare et år seinere enn planlagt. Våre tanker går til alle dem i verden som ikke har mulighet til slike reiser. Vi vet for eksempel om barnefamilier her i Japan hvor mannen i familien er koronafast i et annet land.

Klassekompis og barnehagekompis

Vi utøver fremdeles forsiktighet med hvem vi er sosiale med og på hvilken måte vi er sosiale. Både myndighetene, den internasjonale skolen og kirka prøver å formidle det ansvaret hver og en av oss bærer i møte med å hindre smitte av koronaviruset. Dette tar vi som familie på alvor.

Det å møte klassekompisen og barnehagekompisen på fritiden som guttene uansett møter hver dag på den internasjonale skolen, øker ikke smittespredning noe ytterligere. Spesielt ikke når vi kan møte dem utenfor i en stor hage. Klassekompisen og barnehagekompisen er brødre, akkurat som Alf Ivar og Benjamin er – praktisk og artig!

Det er spennende å knytte kontakt med arbeidsinnvandrerne her i Japan. Det er svært lite innvandrere her i Japan. Det er fordi det bare er i nyere tid at Japan har åpnet opp for innvandring. Innvandrere er oftest studenter, deretter kommer arbeidsinnvandrerne. De fleste arbeidsinvandrerne kommer fra asiatiske land.

På den internasjonale skolen har vi fått lov til å bli kjent med noen av arbeidsinnvandrerne fra vestlige land. Det har vært spennende å møte dem og få innsikt i hvordan deres møte er med Japan. Dette er ofte mennesker med fast jobb i bedrifter i sitt hjemland som utveksler arbeidskraft med bedrifter innen samme felt i Japan. Arbeidskontraktene deres med den japanske bederiften kan av og til bare være på 2 år, og disse menneskene får dermed sjeldent tid til å lære seg japansk. Det gjør at deres sosiale kontaktflate stort sett blir med andre vestlige innvandrere som er trygge på å snakke engelsk.

Vi velger å takke Gud for alle de forskjellige menneskene vi får lov til å komme i kontakt med her i Japan.

Sakura・桜

Og der var Sakura i blomst her i Japan. Vi har klart å bli like glade i disse blomstene som japanerne. Nydelige!

Myndighetene fraråder folk om samle seg rundt i parkene for å spise piknik under sakuratrærne slik som tradisjonen er for japanerne. Men bare i gåavstand fra huset vårt, vokser det mange sakuratrær langs ei elv – dit gikk vi og det var lurt for der var det nesten ikke andre folk.

Ethvert land i hele verden har sannelig fått hver sine utfordringer i møte med koronapandemien. Vi ber jevnlig for dem som måtte oppleve å ha det vondt – for folk i Norge, for folk i andre land og for folk i Japan. Vi opplever oss ydmyket over å ha bodd her i Japan under pandemien. Viruset har virkelig spredt rundt seg også her, og veldig mange menneskeliv er gått tapt, bedrifter har gått konkurs, mennesker har hatt det vondt – likevel ser vi at tilfeldigheter har spart Japan for de største utfordringene som vi ser mange andre land har blitt utsatt for. Vi vet dog lite om hva fremtiden vil bringe. Vi velger å stole på Gud i møte med det som måtte komme vår vei i fremtiden.

Mens vi gikk og så på sakuraene, møtte vi en venninne sammen med barna sine fra nabolaget. Da vi stoppet opp og pratet med henne, spurte vi om hvordan det gikk for bedriften ektemannen arbeider i. Han arbeider nemlig i en bedrift som lager tog. Da mange har hatt hjemmekontor i veldig mange måneder og fremdeles har hjemmekontor – har bruken av kollektivtransport blitt kraftig redusert. Vi lurte derfor spesielt på om dette hadde påvirket denne type bedrift. Venninnen kunne beskrive at det ektemannens bedrift arbeidet med nå, var bestillinger som var kommet inn før koronapandemien startet. Derfor opplevde denne bedriften fremdeles vanlig drift, utover det at alle de ansatte arbeidet fra hvert sitt hjemmekontor. Men hun kunne meddele at det var ikke kommet inn en eneste ny bestilling på et helt år til bedriften. Hun var redd for at det trolig vil gå flere år før nye bestillinger kom til å komme til ektemannens bedrift. Dette fikk oss til å forstå at denne pandemien vil få veldig mange ulike ringvirkninger i veldig mange år fremover nå mens den fremdeles pågår og når den engang skulle bli ferdig.

Med riktig perspektiv.

Det er mange ganger godt å komme seg opp i høyden og med det få litt oversikt. Oversikt kan tidvis også være skremmende til tross for at den gjør godt.

Det er rart å bo i et området med en befolkning som er tilnærmet likt som hele Norges befolkning til sammen. Tenk så mange folk som vi har tilgjengelig rett rundt oss. Det er så mange å kunne møte, så mange å kunne snakket med – så mange vi kunne hjulpet. Men så er det jo slik at vi egentlig ikke kan noe som helst – og det er ikke koronaviruset som har skyld i det.

I taubanen opp til urtehagen som ligger oppe i fjellet et lite stykke unna her vi bor får vi en god utsikt over området vi bor i. De mange millionene av hus blir som små legoklosser jo lengre opp i fjellet vi kommer, og de enda flere millionene av mennesker blir som støvkorn der ned i gatene. Det er mer enn en gang Tone og Ole Bjarne har sagt til hverandre i denne taubanen: Jada, vi er bare to små støvkorn iblant millioner av andre – vi utgjør ingen forskjell.

Når vi så når toppen og går ut av denne taubanen – står blomstene, urtene og trærne der i urtehagen og viser seg frem for oss. Da fylles vi alltid av takknemlighet. Som kristne tror vi på Gud som skapte oss og alt rundt oss av ingenting. Gud gav liv der det ikke fantes noe, og det livet han skapte gav han verdi. Vi nordmenn bruker ord og fraser som menneskeverd og verdien i naturen.

Hvor taknemlige Tone og Ole Bjarne er for det livet Gud har gitt oss. Takknemlige for å ha to friske gutter, og en tredje gutt på vei. Vi er takknemlige for at Gud har gitt oss anledning til å være dem vi er her midt blant alle disse andre millionene av mennesker. Vi får aldri bli kjent med dem alle, men vi kjenner Gud som allerede før hver og en av dem ble født viste hvem de var – og som elsker dem like mye som oss. Gud utgjør forskjellen.

Norskt fellesskap på tvers

Bibelen snakker fellesskap opp, og det er vi veldig glade for. Vi synes selv å få mye godt av å være i fellesskap med andre.

Forskjellige fellesskap gir oss ulikt. Fellesskapet på tvers av kultur med japanerne i kirka gir oss noe unikt. Fellesskapet på tvers av generasjonene i NLM sitt misjonærfellesskap gir oss like mye noe unikt. Lørdag 13.mars fikk vi være i et fellesskap på tvers av bosted og organisasjon, men alle var nordmenn og alle var barnefamilier – dette gav oss også noe unikt.

Kjekt å treffe og bruke tid sammen med en av barnefamiliene som er knyttet opp til Frikirka og driver arbeidet sitt i Nagoya. Kjekt å være med å heie dem frem i det de står i og godt å kjenne på at de heier på oss. Fint å dele tanker om barnefødsler og barneoppdragelse med andre barnefamilier som står i det samme som oss selv. Vær gjerne med oss i bønn for Frikirka sitt arbeid i Nagoya.

Bibel Club i stua vår, endelig er vi i gang!

Endelig er vi i gang med noe selvstendig arbeid som vi håper blir til velsignelse for våre naboer og kirka. I vår egen stue startet vi opp Bibel Club der vi studerer Bibelen og engelsk (fredag 12.mars). Foruten denne klubben i vårt eget hjem på kveldstid, vil vi også ha samme type klubb i lokalet til kirka på formiddagen og ettermiddagen.

Denne gang var det bare inviterte ungdommer fra kirka som kunne komme. Vi ønsket å vise dem hva Bibel Club er og håper de kunne gi oss en tilbakemelding på hvordan de opplevde Bibel Club sitt innhold og fellesskap.

Vi fikk fine tilbakemeldinger, og de sa dette var noe de kunne tenke seg å delta på sammen med vennene sine fra skolen. Ryktet om en fin Bibel Club hadde allerede nådd fellesskapet i kirka søndagen etterpå, og det ble uttrykt at flere kunne ønske seg å ha med seg vennene sine på en slik type klubb. Vi gleder oss til fortsettelsen. Vær gjerne med oss i bønn for dette og kommende arbeid.

English For Kids

Engelskklubben for barn i Aotani kirke har på nytt startet opp etter en lang pause på grunn av koronapandemien. Denne klubben var før pandemien et flott samlingspunkt for flere barn i nabolaget. Til vanlig kommer det en del barn fra nabolaget til søndagsskolen i Aotani kirke, men denne engelskklubben samlet andre barn som ellers ikke kom på søndagsskolen.

Flere kan vegre seg litt og velger fremdeles å ikke delta på slike fritidsklubber da koronaviruset fremdeles er godt tilstede i befolkningen i området. Men være gjerne med å be sammen med oss om at denne klubben atter en gang kan få lov ti å samle mange flotte barn fra nabolaget som får lære engelsk og lærer om Jesus.

Engelsklæreren som driver denne klubben i kirka hadde fått med seg en av ungdommene fra kirka til å være assistent på klubben fra nå av. Flott å se hvordan japanere er så flinke til å gi videre kunnskap mellom generasjonene gjennom å gå sammen.

Å uttrykke sin tro på et nytt språk i ny kultur

Aotani kirke er den av samarbeidskirkene som samler flest folk på søndagene. Derfor finnes det mange aktiviteter og samlingspunkter i denne kirka. Vi i Japan har som folk i mange andre land opplevd perioder der vi ikke kan samles som fellesskap i kirka og perioder der vi kan samles i kirka i forbindelse med koronapandemien.

Kvinneforeningen i Aotani kirke er et fellesskap for de kristne damene som til vanlig går i kirka. Foreningen holdes på formiddagen, og dermed er det bare de hjemmeværende damene som har anledning å komme til denne kvinneforeningen. Det er naturlig og fint å samles slik i mindre grupper når man er del av et større fellesskap i ei kirke. I det mindre felleskapet kan man enkelt få delt sin egen tvil og undring med andre, og man kan oppleve å hjelpe andre i sine undringer.

Tone har hatt stor glede av å kunne delta på denne kvinneforeningen en del ganger. Torsdag 4.mars møttes damene på nytt i kirka til kvinneforeningen etter en lang tids pause på grunn av koronaviruset. Foruten dem som møtte opp, var det også flere som deltok på kvinneforeningen hjemmefra via videochat på en iPad vi sende mellom oss.

Det tar tid å lære seg å snakke godt på et fremmed språk. Det å kunne fortelle om sin tro på et nytt språk inn i en ny kultur er ikke enkelt. Tone synes kvinneforeningen er en flott læringsarena for dette. Tone opplever mange ganger å bli spurt om å forklare hva hun tror på og hva hennes mening som kristen er i møte med mange ulike problemstillinger av venninner i nabolaget og mødre av barn som leker med Alf Ivar og Benjamin. Tone ønsker å kunne svare ærlig og godt på disse spørsmålene hun får fra dem hun møter. Hun ønsker å kunne svare med japanske ord og setninger som lett kan forstås.

I Japan finnes det lite sauer. Mange japanere har aldri sette en sau i hele sitt liv. Men Israel, der Jesus ble født og levde, er imidlertid et land med mange sauer. Derfor står det mye om sauer i Bibelen. Jesus kan ofte bruke sauer som eksempler for å forklare noe i Bibelen. Det er interessant å lese bibeltekster som forteller om sauer sammen med japanere slik vi gjorde på kvinneforeningen 4.mars. Vi leste i Matteusevangeliet om forfølgelse av kristne, altså det at kristne ble plaget, fengslet og drept av andre mennesker i samfunnet på grunn av sin tro. Jesus forklarer at de kristne blir sendt ut som sauer blant ulver i Matteusevangeliet (Mat.10.16). Da det heller ikke finnes ulver i Japan, ble Jesus sin forklaring på forfølgelse noe uforståelig, selv for disse damene som har vært kristne i mange år. Vi som bor i Norge forstår denne forklaringen umiddelbart. Hvor mange ganger har vi ikke lest avisoverskrifta: «Fem sauer drept av ulv på en natt». Vi nordmenn vet at for ulven er sau et lett bytte. Når en sauebonde får høre at det er en ulv i området, vet han ganske sikkert at noen av sauene hans vil miste livet sitt de nærmeste dagene. Akkurat dette er det Jesus prøver å forklare: Han visste at de kristne han snakket til i dette området da levde i et samfunn som dessverre kom til å ta livet av enkelte av dem fordi de valgte å tro på han. Også forklarer Jesus videre i Matteusevangeliet at de kristne ikke trenger å være så redd for å bli drept, fordi i Jesus var livet deres berget selv om noen av dem kom til å dø (Mat.10.28).

Vær gjerne med å be for Tone og Ole Bjarnes videre språklæring. Språklæring gjennom språkskolen er avsluttet for nå, men likevel er japansk et såpass utfordrende språk at både Tone og Ole Bjarne aktivt i sin hverdag arbeider videre med språket for å stadig kunne det bedre. Vær også med å be for Alf Ivar og Benjamin sin språklæring. Da begge to nå går til den internasjonale skolen er de i gang med å lære sitt tredje språk (norsk, japansk, engelsk). Be om at de må få lov til å møte tålmodighet fra sine jevngamle venner og sine voksne medmennesker i møte med sin språklæring.

Bibel Class, studie av Bibelen og engelsk

Hva er det nordmannen gjør når han har fritid? Gå seg en fjelltur? Sitte på verandaen i sola og i le av nordavinden? Ordne i hagen? Invitere noen på besøk? Nordmenn er ulike, og gjør derfor ulikt – men mange nordmenn bruker fritiden sin utendørs.

Hva tror dere japanerne gjør på sin fritid? Har japanere fritid? Akkurat som nordmenn, er japanere ulike og gjør derfor ulikt. Men mange japanere liker imidlertid å gå på fritidsklubber i fritiden sin. Det er med utgangspunkt i dette at mange misjonærer i Japan driver flere klubber i krikene. Det er både artig og meningsfylt å drive klubber da menneskene som bor her i Japan liker å gå på slike klubber.

Misjonærer er også ulike, og har dermed drevet flere ulike klubber rundt i krikene her i Japan. Noen har bakeklubb, andre har engelskklubb. Noen har hatt bibelklubb, sangklubb, barneklubb, mens andre har hatt leksehjelpklubb.

Onsdag 3.mars deltok vi på vår finske kollega Lea Lukka sin Bibel Class som hun jevnlig har i Seishin kirke. Her kommer flere kvinner til kirka for å studere bibelen på engelsk. En fin klubb du kan delta på når du kanskje synes det er litt voldsomt å bare studere Bibelen, men samtidig så er du litt interessert i Bibelen – så hvorfor ikke gjøre det i kombinasjon av å lære engelsk. Det var flott å delta på en klubb hvor engelske verbbøyninger ble gjennomført kombinert med spørsmålet om Jesus virkelig ble forlatt av Gud da han hang på korset. Det blir et naturlig rom for både læring og undring med en slik klubb, det blir en gøy klubb.

Lea Lukka skal reise hjem til Finland nå til sommeren etter lang og tro tjeneste her i Japan. Tanken er at Tone skal få lov til å videreføre denne klubben Bibel Class i Seishin kikre etter sin mammapermisjon. Tone gleder seg! Vær gjerne med å be for alle de forskjellige klubbene misjonærer driver rundt i krikene her i Japan. Måtte klubbene være gode fellesskap som er til velsignelse for de menneskene vi har rundt oss.